El Consell d’Administració de PIMESA, reunit el 29 de març de 2021, ha acordat formular els Comptes Anuals corresponents a l’exercici tancat al 31 de desembre de 2020 i aprovar l’Informe de Gestió.

Durant l’exercici 2020, en un any extremadament difícil a conseqüència de la crisi sanitària, econòmica i social provocada per la pandèmia de la COVID-19, PIMESA ha aconseguit un lleuger increment de l’import net de la seua xifra de negocis, fins més de 9,6 milions d’euros enfront dels 9,3 milions d’euros de l’any passat.

Els resultats positius obtinguts després d’impostos han ascendit a 32.439,75 euros, havent de contextualitzar-se no en comparació amb els exercicis anteriors, sinó amb la nova realitat econòmica i empresarial que ha afectat notablement a PIMESA.

PIMESA ha contribuït a mantindre l’activitat econòmica en el nostre municipi fent costat a autònoms, petites empreses i a les persones més vulnerables:

 • La inversió, amb recursos propis, realitzada ha superat els 9,3 milions d’euros:
  • ARRU Barri Sant Antón: 3,9 milions d’euros
  • Elx Campus Tecnològic (Edificis 1 i 2): 3,8 milions d’euros
  • Diverses actuacions immobiliàries: 1,3 milions d’euros
  • Mobilitat urbana: 265.000 euros
 • S’han escripturat 85 habitatges del segon edifici de l’Àrea de Regeneració i Renovació Urbana del Barri Sant Antón.
 • La important inversió realitzada, sense paralitzar ni frenar cap de les partides econòmiques que estaven previstes en el context pre-covid, ha ajudat a mantindre l’activitat econòmica del sector empresarial de la construcció a Elx.
 • S’ha ajudat a persones i famílies vulnerables, autònoms i petites empreses, a través de reduccions, moratòries i congelacions dels lloguers de PIMESA.
 • S’ha mantingut la prestació dels serveis públics essencials durant tot l’exercici: Grua, Bicielx, Estació de Servei, Estació d’Autobusos, etc. malgrat l’impacte en els ingressos derivats de la mobilitat urbana, que han descendit un 34% respecte als de l’any anterior, a conseqüència de les restriccions a la mobilitat imposades pel Govern.
 • S’ha mantingut l’ocupació estable i durant tot l’exercici, amb recursos propis, de les més 100 persones treballadores que presten els seus serveis en l’empresa.

La situació de PIMESA al tancament de 2020 continua sent molt sòlida, amb un patrimoni net de més de 51,7 milions d’euros i sense endeutament, la qual cosa dóna una solvència molt important a la Societat. El període mitjà de pagament als seus proveïdors s’ha situat en 19,33 dies respecte als 25,48 dies de l’any 2019.

Els Comptes Anuals i l’Informe de Gestió de 2020 han sigut auditats per l’empresa LUIS CARUANA & ASSOCIATS, en el qual s’expressa una opinió favorable sense cap mena d’excepció.