El Consell d’Administració de PIMESA en la seua reunió del dia 1 de desembre va acordar adjudicar a l’empresa IBERDROLA CLIENTS, S. a., en règim d’arrendament, l’espai per a la instal·lació i explotació de dues unitats de subministrament d’energia amb garantia d’origen 100 per 100 renovable a vehicles elèctrics, consistent en quatre punts de recàrrega ràpida en l’Estació de Servei situada en l’Estació d’Autobusos d’Elx.

El contracte s’ha adjudicat per un import de 7.000 euros anuals, i té una duració màxima de 10 anys, 5 anys a comptar des de la signatura del contracte prorrogable altres 5 més en el cas que les parts així ho consideren.

L’objectiu principal de PIMESA en aquesta actuació és el foment de la mobilitat urbana sostenible, per a facilitar una progressiva adequació a les exigències que regulen l’acció climàtica orientada a la descarbonització de l’economia local i per a oferir un servei afegit a les persones usuàries de l’Estació de Servei i dels residents i visitants de l’entorn urbà on aquesta se situa.

Els quatre punts de recàrrega que s’instal·laran en l’Estació contribuiran a la conservació del medi ambient i són una iniciativa més de PIMESA dins del pla de millora i modernització de l’Estació de Servei que s’està duent a terme de cara a 2021.