L’empresa municipal PIMESA, ha publicat en el seu Perfil del Contractant la licitació relativa a les obres necessàries per a la realització de l’acabat superficial de dos locals situats en l’Edifici La Magrana. 

Aquests locals, situats al carrer Tònic Sansano Mora, amb una superfície total de 216,79 m², seran cedits a l’Ajuntament d’Elx com a part de la permuta de béns que es va aprovar en l’últim Consell d’Administració de l’empresa i seran gestionats per part de la Regidoria d’Igualtat, Drets Socials i Polítiques inclusives. Al principi els locals seran utilitzats per ANOA ELX, Associació de Famílies amb Persones Discapacitades Psíquiques d’Elx, per la qual cosa en l’elaboració dels projectes tècnics s’ha comptat amb la seua participació i vistiplau en relació al programa de necessitats requerit per als fins d’aquesta Associació.

El passat 28 de setembre de 2020, es va acordar aprovar el Projecte Bàsic i d’Execució, l’Estudi de Seguretat i Salut i l’Estudi de Gestió de Residus per a executar l’acabat superficial i condicionament dels locals, redactats per l’arquitecte Diego Serrano Seller. Igualment, es va acordar aprovar el Projecte d’instal·lació i obertura d’activitat, així com el disseny i càlcul de les instal·lacions d’electricitat, especials i aire condicionat per a executar l’acabat superficial i condicionament d’aquests, redactats per TELE DUES, S.L.

D’acord amb el programa de necessitats establit, els referits projectes contemplen un local per a diversos serveis, compost per una sala per al tractament de mobilitat reduïda, tres sales per a teràpia, un menjador, una sala de rehabilitació, un despatx i dues condícies adaptades.

Hui dia només resta l’execució de l’obra, el termini de la qual per a la presentació d’ofertes es troba obert fins a les 14h del dia 19 de novembre de 2020.

Es tracta d’un contracte d’obres amb un import màxim de 155.503,6 euros (sense IVA), i amb una duració estimada per a l’execució de tres mesos. Els criteris d’adjudicació seran l’oferta econòmica (83 punts) i l’oferta tècnica (17 punts).

Tota la informació i documentació relativa a aquest contracte es troba en la web de PIMESA i en la Plataforma de Contractació de l’Estat.