El Consell d’Administració de PIMESA, amb l’objectiu de dinamitzar l’economia local i comercialitzar els seus productes i serveis en condicions favorables per a la ciutadania, ha aprovat una campanya de promoció per a la comercialització de les places de garatge que gestiona, aprovant uns descomptes temporals per a tractar d’incrementar l’ocupació dels seus aparcaments. 

Aquesta campanya té incidència en totes les places d’aparcament disponibles en els aparcaments públics i en les diferents promocions d’habitatge de PIMESA, en les modalitats de venda, cessió d’ús o arrendament.

 A més de mantindre les ofertes de promocions anteriors als abonats amb compromís de permanència, s’estableixen altres noves entre la qual destaca la promoció comercial denominada “Descomptes compartits”.

 Aquesta nova campanya destinada a nous clients de PIMESA per a l’arrendament de places de garatge situades en les promocions d’habitatge de l’Edifici “La Magrana” i de les 144 habitatges, consisteix en el fet que a l’arrendatari/al fet que porte un amic/a i al/a la nou/a client se’ls descomptarà l’import equivalent a una mensualitat de la menor tarifa contractada per un d’ells. Per a accedir al descompte, el/la nou/a client no pot haver sigut arrendatari/a de places de garatge en les promocions d’habitatge durant els últims 2 anys i s’exigeix un compromís de permanència d’un any.

 Per a més informació: www.pimesa.es, 966 614 278 i comercial@pimesa.es.