Antonio Martínez, Gerent de PIMESA, ha participat en la jornada organitzada per la Vicepresidència Segona del Consell de la Generalitat i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica relativa a les Propostes Valencianes per a l’elaboració de l’avantprojecte de Llei estatal pel dret a l’habitatge.

La jornada ‘Propostes Valencianes per a l’elaboració de l’avantprojecte de Llei Estatal pel Dret a l’Habitatge’, s’ha desenvolupat com una trobada que ha comptat amb la participació d’expertes i experts en la matèria per a debatre les propostes que puguen ser incorporades a la futura Llei pel Dret a l’Habitatge que prepara el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i de la qual és coproponente la Vicepresidència Segona de Drets Socials i Agenda 2030.

El vicepresident i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau, ha intervingut en l’obertura de la jornada indicant que la nova llei estatal pel dret a l’habitatge ha d’incloure la veu de les institucions i dels agents socials de la Comunitat Valenciana que participen de manera decidida en el procés d’elaboració d’un avantprojecte de llei estatal. “Una llei amb empremta valenciana que ha de convertir-se en un mecanisme essencial que faça efectiu el dret constitucional a l’habitatge”.

La inauguració ha sigut a càrrec de la rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre, qui ha destacat que ‘en el context d’una nova llei estatal, l’aportació valenciana és clau; la d’un territori d’una elevada pressió demogràfica, que coneix molt bé els problemes del sòl i de l’especulació urbanística”.

També han participat la responsable de la Càtedra de Nova Transició Verda de la Universitat de València, Aurora Pedro, i la directora de l’Institut Valencià d’Edificació (IVE), Begoña Serrano.

Els i les especialistes han coincidit a subratllar que el model valencià és “exportable” i que “l’experiència de la Generalitat en la regulació de mecanismes per a fer efectiu el dret l’habitatge ha de ser un exemple per a la futura llei estatal”.

La trobada s’ha desenvolupat en quatre blocs: els mecanismes jurídics per a garantir el dret a l’habitatge, la situació actual i perspectives de futur del mercat del lloguer, les estratègies per a l’ampliació del parc públic d’habitatge i l’experiència de les empreses públiques d’habitatge.

Els mecanismes jurídics per a garantir el dret a l’habitatge han comptat amb les veus expertes d’Óscar Bolívar, advocat especialista en Dret de l’Habitatge; Reyes Marzal, professora Titular de Dret Administratiu de la Universitat de València, i de Pura Peris, directora general d’Emergència Residencial de la Generalitat.

Quant a la situació actual i perspectives de futur del mercat de lloguer, han participat el president del Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de la Comunitat Valenciana, Alfredo Cano, el directiu d’Olivares Consultores Víctor Jiménez i de Nacho Collado, del Rogle.

Sobre les estratègies per a l’ampliació del parc públic d’habitatge s’han referit les intervencions de la directora general de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona, Adoración Guamán, de la directora general d’Habitatge i Regeneració Urbana, Elena Azcárraga, i del professor del Departament d’Urbanisme de la Universitat Politècnica de València Jorge Hervás.

La taula, dedicada a l’experiència de les empreses públiques d’habitatges, s’ha centrat en les ponències dels gerents de AUMSA i PIMESA, José Antonio Martínez i Antonio Martínez, respectivament, i del director general de l’Entitat Valenciana de l’Habitatge i Sòl (EVha) Alberto Aznar.

En la seua intervenció, el gerent de PIMESA ha realitzat una sèrie de propostes a tindre en compte en la Llei Estatal pel Dret a l’Habitatge des de la perspectiva de les empreses i entitats que formen part del sector públic institucional i sobretot del local.

El Reconeixement exprés, en la legislació d’aplicació, de la figura d’ens gestor de les polítiques d’habitatge a les entitats i empreses que integren el sector públic institucional, regulant de manera expressa les seues funcions a desenvolupar en relació a la creació, ampliació i manteniment dels parcs públics d’habitatge, i a la seua participació en els processos de rehabilitació edificatòria i de regeneració i renovació urbana i rural, la transformació de les empreses públiques d’habitatge en entitats urbanístiques de capital públic i la promoció de noves tipologies d’edificació adaptades a les necessitats dels col·lectius vulnerables són algunes d’elles.

La jornada, que ha sigut clausurada pel secretari autonòmic d’Habitatge i Funció Social, César Jiménez, s’ha retransmés des de la Facultat de Dret de la Universitat de València i s’ha pogut seguir en obert en format no presencial, donada l’actual situació sanitària derivada de la pandèmia.