El dictamen del comité avaluador ha resolt de manera favorable condicionada la Declaració Ambiental i Territorial Estratègica (DÓNA’T) de la modificació puntual del Pla General/Ampliació del Parc Empresarial que permetrà guanyar 600.000 metres quadrats en la citada zona industrial.

Es tracta d’un pas decisiu perquè Elx Parc Empresarial dispose de l’espai necessari per a donar resposta a la potencial demanda d’empreses interessades a implantar-se al parc, amb la indubtable repercussió que això comporta en termes de generació d’ocupació.

La conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, a través de la direcció de Medi natural i Avaluació Ambiental, ha estimat que, en un termini no superior a un mes, es notificarà la DÓNA’T a l’Ajuntament de manera que es puga continuar amb la tramitació remetent l’expedient a la conselleria de Política Territorial per a la seua aprovació definitiva. Prèviament des d’Urbanisme es realitzaran les modificacions que es proposen des de conselleria. Després d’això s’emportarà a Ple per a la seua aprovació.

L’emissió favorable de l’òrgan ambiental assenyala algunes condicions que ha d’afegir l’expedient, ajustos associats principalment a la Resolució de l’aprovació de l’Estudi d’Inundabilitat i a la garantia de disponibilitat hídrica que no requereixen tornar a reunir la comissió.

La comissió d’Avaluació Ambiental valora en el seu informe la documentació presentada “tant pel contingut com per la claredat expositiva”, així com el “destacable procés de participació pública desenvolupat durant l’elaboració de la proposta de planejament”.

La resolució positiva arriba en termini, a penes quan es compleixen quatre mesos des de la remissió de la proposta de modificació puntual i el seu expedient d’avaluació ambiental i territorial estratègica, malgrat el complex d’un procés que interpel·la a diversos departaments i requereix informes de diferents conselleries.