Una vegada finalitzat el termini inicial de comercialització dels habitatges del Edifici 2 del Barri San Antón, s’inicia un segon període d’admissió de sol·licituds per a l’adjudicació dels habitatges restants.

A partir del dilluns dia 28 de setembre, els propietaris dels blocs 11, 12, 13 i 14 podran accedir a l’adquisició de l’habitatge que trien d’entre les disponibles.

Es tracta de 24 habitatges de 2 dormitoris la superfície útil dels quals oscil·la entre 43 m² i 60 m². Tots els habitatges oferits donen a l’exterior i compten amb balcó. Les qualitats dels habitatges inclouen fusteria exterior de PVC, vidres amb doble vidre, persianes amb caixes amb aïllament tèrmic, mobles de cuina modulars alts i baixos amb fogons de granit i instal·lació completa de climatització per bomba de calor (calefacció i refrigeració), per conductes d’aire en falsos sostres, reixetes d’expulsió i retorn, maquinària inclosa.

L’edifici, que està lliure de barreres arquitectòniques, així com els habitatges, compta amb qualificació energètica “B” el que implica una millora en l’aïllament, un major confort a l’interior dels habitatges i menor consum energètic.

Per a ampliar aquesta informació i presentar la sol·licitud de compra, és necessari demanar una cita personalitzada amb antelació en el telèfon 966 610 057.

L’edifici es troba en el número 22 del carrer Francisco Pérez Campillo i consta de planta baixa, 10 plantes de pis amb 12 habitatges per planta i dues plantes de soterrani per a aparcament amb una capacitat de 88 vehicles en total.

La planta baixa compta amb un vestíbul amb quatre ascensors i dues escales d’accés als pisos superiors, instal·lacions de l’edifici, locals comercials, un centre de transformació i una escala addicional que serveix d’accés als dos soterranis aparcament juntament amb dos dels ascensors projectats.

Aquest projecte ha sigut promogut per l’Ajuntament d’Elx i finançat pel Govern d’Espanya i la Generalitat Valenciana, actuant com a ens gestor l’empresa municipal PIMESA.

La renovació urbana del Barri de San Antón possibilitarà un entorn urbà més habitable, accessible universalment, de qualitat adequada i integrat socialment, proveït de l’equipament i els serveis bàsics, amb millors infraestructures, dotacions, equipaments i espais públics per als seus residents.