El Consell d’Administració de PIMESA ha aprovat l’adjudicació de les obres de reconstrucció de la Unitat núm. 30 de la Relació de Conjunts i Elements Protegits del Camp inclosa en el Pla General d’Elx, l’edifici conegut com a “Casa dels Coloms”, en una zona verda situada en l’Avinguda del Calçat d’Elx núm. 1 d’Elx Parc Empresarial.

A la licitació es van presentar un total de 5 ofertes, havent resultat adjudicatària l’empresa AITANA, ACTIVITATS DE CONSTRUCCIÓ I SERVEIS, SL que durà a terme l’obra per un import d’import de 321.510,02 euros, més IVA, en un termini màxim de 4 mesos a comptar des de la data de la signatura de l’acta de replanteig, que no podrà ser mes vesprada del 15 de setembre de 2020.

La construcció constarà de planta baixa, planta de pis sobre una superfície construïda de 198 metres quadrats de sostre i 180 metres quadrats de sòl i es reconstruirà reproduint els elements protegits de l’edifici original: volum exterior, coberta, la torre, el porxo i la façana en una ubicació diferent a l’original a causa de qüestions de servitud aeronàutica.

El nou emplaçament està en el bulevard central del Parc Empresarial, en un lloc on s’intentarà reproduir el paisatge original per a aconseguir una imatge el més semblant a l’original

L’edificació que es reconstrueix en un espai públic serà després cedida per PIMESA a l’Ajuntament d’Elx que serà l’encarregat de decidir la seua utilitat final.