Una vegada finalitzada la suspensió de terminis administratius regulada en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, l’empresa municipal PIMESA ha représ el procés per a l’admissió d’ofertes per a la comercialització i adjudicació en règim d’arrendament d’immobles situats en l’Estació d’Autobusos d’Elx.

La licitació, que es va publicar per primera vegada en la plataforma de contractació de l’Estat el passat 5 de març i va ser suspesa per la declaració de l’estat d’alarma mancant 24 dies de la finalització del termini, s’ha tornat a publicar afegint-se els dies restants, establint com a data límit de presentació d’ofertes les 14 hores del 26 de juny de 2020.

En el plec de comercialització es detallen les característiques dels immobles disponibles: taquilles d’entre 11 i 23 m2, 5 locals d’entre 5 i 53 m2 i una nau de més de 90 m2 que han de destinar-se a oferir un servei afegit a les persones usuàries de l’Estació i dels habitants, residents i visitants de l’entorn urbà on aquesta se situa.

Per a dur a terme la valoració de les sol·licituds es prioritzaran les activitats professionals o empresarials relacionades amb els serveis de transport terrestres públics de viatgers; en cas d’empat, tindran preferència les activitats professionals o empresarials que estiguen desenvolupant la seua activitat en algun immoble dels oferits per a l’adjudicació d’aqueix mateix immoble. En cas d’empat en el primer criteri i per a aquelles activitats que no estiguen desenvolupant la seua activitat en l’Estació en la data de publicació d’aquesta convocatòria, es prioritzarà la millor justificació de la descripció de l’activitat a desenvolupar i la millor acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica i professional. Esgotats aquests criteris es realitzaria un sorteig per a resoldre el possible desempat.

Tota la informació relativa a la licitació del contracte es facilita a través del Perfil del Contractant de PIMESA, allotjat en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.