Amb motiu de la represa dels terminis que van ser suspesos per la declaració de l’estat d’alarma i que entra en vigor el dia 1 de juny segons el Reial decret 537/2020 de 22 de maig, Bicielx ha procedit a ampliar la data de finalització de tots els abonaments vigents a 14 de març en 79 dies.

En atenció al fet que la gran majoria de persones usuàries de Bicielx són abonades de llarga duració comptant amb un abonament de duració anual la renovació de la qual es realitza de manera automàtica, l’Ajuntament d’Elx va aprovar les mesures que permetien una ampliació, sense cost per a l’usuari, de la vigència dels abonaments anuals d’una duració equivalent a la suspensió de terminis motivada per l’estat d’alarma.

La data de finalització de l’abonament de cada usuari s’ha actualitzat en la seua fitxa personal en relació a la seua data d’alta.

Es recomana a les persones usuàries del servei que extremen les mesures d’higiene quan vagen a fer ús, especialment pel que fa al contacte amb l’empunyadura de les bicicletes.