Bicielx ha continuat funcionant des del principi de la declaració de l’estat d’alarma donant servei a totes aquelles persones que per les circumstàncies especials de l’acompliment de la seua labor professional han hagut de continuar desplaçant-se als seus centres de treball exercint activitats essencials (hospitals, gasolineres, supermercats, etc.). Tot això malgrat la disminució d’usos del servei durant els últims mesos provocada per la limitació de la llibertat de circulació de les persones; la suspensió de l’activitat educativa presencial en tots els centres i etapes, cicles, graus, cursos i nivells d’ensenyament; i la suspensió d’activitats econòmiques, culturals, socials, esportives.

En atenció al fet que la gran majoria de persones usuàries de Bicielx són abonades de llarga duració comptant amb un abonament de duració anual la renovació de la qual es realitza de manera automàtica i tenint en compte la situació especial en la qual ens trobem, la Junta de Govern de l’Ajuntament d’Elx ha aprovat les mesures que permeten una ampliació, sense cost per a l’usuari, de la vigència dels abonaments anuals d’una duració equivalent al mateix temps que persistisca la suspensió de terminis establida en l’RDL pel qual es va declarar l’estat d’alarma:

– Si l’abonament està actiu durant tot el període de suspensió de terminis, la persona usuària veurà ampliat el mateix pel nombre de dies que haja durat aquesta situació.
– Si s’ha renovat l’abonament al llarg d’aquest període, la persona usuària veurà prolongat el mateix pel nombre de dies que haja durat aquesta situació.
– Si l’abonament ha finalitzat en aquest període sense haver-lo renovat, la persona usuària podrà comprovar que s’ha ampliat fins al dia 9 de maig, i s’anirà ampliant si es mantinguera la suspensió citada. En el moment acabe la situació de suspensió de terminis, PIMESA ampliarà l’abonament en tants dies com hagen transcorregut des del dia 14 de març de 2020 (inici de l’estat d’alarma) fins a la data de finalització de l’abonament inicial.

El sistema de transport públic amb bicicleta Bicielx és un sistema de mobilitat sostenible que contribueix a reduir els nivells de soroll i de contaminació de la ciutat, que permet desplaçar-se amb rapidesa entre les 46 estacions de què disposa en el nucli urbà de la ciutat i que a més es considera recomanable per a evitar la propagació del virus per tractar-se d’un sistema unipersonal.

Es recomana a les persones usuàries del servei que extremen les mesures d’higiene quan vagen a fer ús, especialment pel que fa al contacte amb l’empunyadura de les bicicletes.

En aquests moments el servei de Bicielx no disposa d’atenció presencial en oficina, però qualsevol consulta es pot resoldre a través del telèfon 966 614 393 i en l’email info@bicielx.es