La Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica ha publicat la resolució per la qual es convoquen per a l’exercici 2020 el Programa d’ajudes al lloguer d’habitatge i el Programa d’ajudes al lloguer per a joves.

Aquestes ajudes permeten obtindre fins al 50% del preu del lloguer, quan es complisca amb els requisits establits en la convocatòria, per al pagament dels rebuts de l’any 2020

El termini per a la sol·licitud de les ajudes al lloguer s’obri el 26 de febrer i romandrà obert fins al 31 de març de 2020.

Poden sol·licitar-les aquelles persones que siguen titulars d’un contracte d’arrendament, amb duració mínima d’1 any, per a l’habitatge que siga el seu domicili habitual i permanent i que complisquen les següents condicions:

  • El preu del lloguer a Elx ha de ser inferior a 540 euros al mes.
  • Els Ingressos de la Unitat de Convivència (IUC), suma dels ingressos de totes les persones que tinguen el seu domicili en aqueix habitatge, no han de superar uns límits prefixats. Des de 0,3 vegades el PREM a 3 vegades el IPREM amb caràcter general.

La línia de LLOGUER JOVE la poden sol·licitar titulars de contracte d’arrendament menors de 35 anys en el moment de la sol·licitud i és incompatible amb qualsevol altra ajuda per al lloguer. Per a la línia d’ajudes al LLOGUER GENÈRIC no existeixen requisits d’edat i és compatible amb algunes de les ajudes que puguen tramitar altres organismes, en situacions d’especial vulnerabilitat, la qual cosa haurà d’acreditar-se.

La informació completa referent a aquestes ajudes es pot obtindre en la web de Conselleria i en la guía informativa publicada a aquest efecte.