La Regidora d’Urbanisme de l’Ajuntament d’Elx i Vicepresidenta del Consell d’Administració de PIMESA, Ana Arabid, ha informat sobre la situació en la qual es troba el projecte d’ampliació d’Elx Parc Empresarial. Un procés que implicarà la modificació del Pla General d’Ordenació Urbana d’Elx i que permetrà afegir prop de 600.000 metres quadrats d’espai a l’actuació.

Hui dia, l’Ajuntament d’Elx ja té l’últim informe que esperava, l’emés per la Direcció General de Política Territorial de la Generalitat Valenciana en relació a l’estudi d’inundabilitat en el qual s’informa favorablement i es consideren complides les previsions contingudes en el Pla d’Acció territorial sobre la prevenció de risc d’inundació, Patricova.

Amb aquest informe culmina la fase d’informació pública de l’avaluació ambiental que ha requerit l’emissió d’informes per part de 20 organismes diferents i que incloïa entre altres informes relatius a la mobilitat, el paisatge i el patrimoni.

“Una vegada que comptem amb aquest informe, l’equip tècnic contractat per PIMESA ja està treballant en la preparació de la documentació, per tant, la previsió és que en el Ple del pròxim mes de març puguem aprovar ja la versió inicial de la modificació del PGOU i remetre-la a la Conselleria de Medi Ambient a fi de que la mateixa emeta la Declaració Ambiental i Territorial Estratègica. Amb la declaració Ambiental, la modificació del PGOU es remetrà a la Conselleria de Política Territorial per a la seua aprovació definitiva”, ha indicat la Regidora.

Arabid ha afegit que es tracta d’un moment important de la tramitació de la modificació i, per tant de posar a la disposició de les empreses sòl industrial suficient i de qualitat com a factor decisiu per a la creació d’ocupació.