L’alcalde d’Elx, Carlos González, el gerent de PIMESA, Antonio Martínez i la regidora d’Urbanisme, Ana Arabid, es van reunir amb els veïns de Sant Antón per a explicar-los les gestions que s’han dut a terme en relació amb l’IVA per les vendes d’habitatges de nova construcció en el barri. Unes gestions que han donat el seu fruit i que suposaran un estalvi addicional per als veïns dels dos primers edificis de més de 670.000 euros.

En el moment en què es van formalitzar els contractes de compravenda d’habitatges en els dos primers edificis de nova construcció executats en Sant Antón, l’IVA repercutit per l’Ajuntament als compradors incloïa en la seua base imposable el valor de les ajudes rebudes pel consistori en la construcció dels nous habitatges, incrementant-les al preu per a calcular la base sobre la qual aplicar l’impost.

L’Ajuntament i PIMESA no estaven d’acord amb el tractament tributari que les subvencions obtingudes per a la renovació del barri suposaven per als veïns, en tindre un impacte molt negatiu en persones vulnerables, en general, amb escassos recursos econòmics i que havien realitzat un grandíssim esforç en l’adquisició dels habitatges nous.

Aquesta situació dificultava en gran manera poder cobrir les necessitats bàsiques en matèria d’alimentació, habitatge (consums d’electricitat, aigua, hipoteca, etc.), per als afectats.

L’Ajuntament i PIMESA van realitzar múltiples gestions durant diversos mesos en el Ministeri d’Hisenda, en l’Agència Tributària i en la Generalitat Valenciana per a tractar de resoldre aquesta situació injusta.

Com a resultat de les reunions mantingudes i de les gestions i informes redactats pels serveis tècnics de *PIMESA, a mitjan 2019 es va aconseguir que l’administració tributària reconeguera que eren realment l’Ajuntament i PIMESA els beneficiaris de les subvencions, i no els compradors.

Tal com l’alcalde va exposar als veïns, el passat 31 de gener la Direcció General de Tributs va donar resposta, amb efectes vinculants, a la consulta que va presentar formalment PIMESA assenyalant que “En aquestes circumstàncies, la concessió de la subvenció no ha d’incloure’s en la base imposable de les operacions de lliuraments dels habitatges qualificats com protegides que realitza l’Ajuntament consultant”.

A conseqüència d’això, l’IVA a repercutir als adquirents és inferior al reflectit en les compravendes realitzades, la qual cosa implicarà la devolució als veïns de quantitats molt significatives.

Els tràmits realitzats a través de PIMESA suposaran un estalvi addicional per als veïns d’aquests dos edificis de més de 670.000 euros..

En l’Edifici 1, les quantitats a retornar als 74 veïns per l’IVA facturat de més ascendeix a 3.131,29 euros per habitatge (lineal). En total suposa un estalvi de més de 231.700 euros en benefici de la ciutadania.

En l’Edifici 2, les quantitats a descomptar als 120 titulars per la diferència d’IVA oscil·la entre 3.235,67 euros i 4.556,78 euros per habitatge. L’estalvi total ascendeix a 438.600 euros en benefici de la ciutadania.

Les gestions realitzades per l’Ajuntament i l’empresa municipal PIMESA en Sant Antón suposaran un exemple a nivell nacional en el tractament fiscal de la política d’habitatge en matèria de rehabilitació i renovació urbana.