El dia 25 de gener finalitza el termini per a la presentació de sol·licituds de les ajudes 2019 de l’Ajuntament d’Elx destinades a actuacions de Rehabilitació d’Edificis d’Habitatges.

L’Oficina d’Informació i Rehabilitació (OIR) de l’Ajuntament d’Elx, que es troba situada en la primera planta de les oficines de PIMESA, al carrer Diagonal del Palau 7, és l’encarregada d’assessorar les persones interessades en aquesta convocatòria d’ajudes.

Aquestes subvencions estan dirigides a facilitar actuacions destinades a la conservació, millora de la seguretat i accessibilitat dels edificis.

Les obres subvencionables són de dos tipus: obres de conservació i obres d’accessibilitat. Les de conservació són les relatives a la fonamentació i estructura i a l’estat de conservació de cobertes, terrats, façanes i mitgeries incloent processos de dessamiantat. La necessitat de les obres haurà de posar-se de manifest en l’informe d’avaluació de l’edifici. Pel que respecta a l’accessibilitat, es tracta d’obres d’instal·lació d’ascensors, salvaescales, rampes i altres dispositius d’accessibilitat.

En concret aquestes subvencions que poden ascendir a un 15% del cost de l’obra, van dirigides a edificis construïts amb anterioritat a 1996, és a dir amb més de 30 anys d’antiguitat, excepte quan es tracte d’obres d’accessibilitat en edificis on residisca una persona amb un grau de discapacitat superior al 33%. A més, almenys el 50% dels habitatges han de ser domicili habitual dels propietaris o arrendataris, llevat que es tracte d’edificis amb danys estructurals que requerisquen una intervenció urgent.

Per a obtindre informació detallada a cada cas cal acudir a les oficines de PIMESA en horari de 9:00h a 14:00h o cridar al telèfon 966 610 057.