L’empresa municipal PIMESA ha publicat la convocatòria pública per a la comercialització i adjudicació en règim de venda mitjançant concurs dels locals comercials, oficines i places de garatge de l’Edifici 77a.1 d’Elx Campus Tecnològic (ECT).

ECT és un projecte promogut per l’Ajuntament d’Elx, a través de PIMESA, que es conceptua com un pol tecnològic per a l’establiment d’empreses de clar caràcter innovador i centre de referència de l’economia de la nova era; un lloc d’alta qualitat per a la instal·lació de PIMES i grans empreses tecnològiques, innovadores i respectuoses amb el medi ambient, dedicades a la prestació de serveis avançats i la I+D+i.

Una vegada adjudicades i iniciades les obres de construcció dels primers edificis d’Elx Campus Tecnològic, es considera necessari i convenient iniciar la comercialització dels immobles resultants de l’Edifici 77a.1, sobre pla, per a la captació d’empreses de base tecnològica i la seua pròxima instal·lació a Elx.

La presentació de sol·licituds per a la comercialització dels diferents espais estarà oberta fins al dia 12 de març de 2020 a les 14.00 hores.

La informació completa de la convocatòria pública de venda, així com els plans i altra documentació pot consultar-se en la web de PIMESA i en les seues oficines situades al carrer Diagonal del Palau, 7 a Elx, prèvia cita amb el Departament Comercial.

En una fase posterior, PIMESA aprovarà el Plec de Comercialització en règim de lloguer, amb opció de compra. També s’oferirà la possibilitat d’adquirir sòl en l’actuació, en parcel·les de diverses dimensions i edificabilitats, en funció de les característiques de les empreses interessades.

L’edifici està concebut en tres plantes sobre rasant amb una superfície construïda de 4.886 metres quadrat, dividits en locals i oficines de diferent grandària.

Baix rasant es comercialitzen dos soterranis per a aparcament de vehicles que compten amb 124 places per a cotxes i 28 places per a motocicletes.

La configuració final dels locals i oficines de l’edifici és altament flexible i modulable, per a donar respostes a les necessitats concretes de tot tipus d’empreses innovadores i tecnològiques de qualsevol grandària i necessitats, podent-se agrupar diverses unitats en mòduls compresos en els següents rangs: Locals en planta baixa, entre 65,05 i 1.419,20 metres quadrats; i, oficines en plantes 1 i 2, entre 88,70 i 1.733,40 metres quadrats.