NORMATIVA VIGENT D'APLICACIÓ

PIMESA publica una relació de tota la normativa vigent que resulta d’aplicació a les activitats i serveis que desenvolupa en el context de les seues finalitats socials.

(Informació actualitzada el dia 19 de gener de 2024)

Servei Pàrquing Gran Teatre (Estacionament rotatori, amb vigilància i custòdia)

Urbanisme i Habitatge