PAGAMENT AMB MÒBIL SERVICI ORA

PROCEDIMENT D’HABILITACIÓ PER A EMPRESES INTERESSADES

Les empreses titulars d’aplicacions informàtiques per a dispositius mòbils amb accés a Internet (d’ara en avant APP), hauran d’emplenar el formulari adjunt al Plec d’autorització d’aplicacions informàtiques per a l’accés a la plataforma de pagament amb mòbil del Servei ORA i enviar-lo juntament amb la documentació sol·licitada a través de Instància General des de la Seu Electrònica de PIMESA.

Una vegada comprovada la documentació, i en el cas que complisca amb els requisits establits, PIMESA enviarà a l’empresa sol·licitant la documentació tècnica necessària amb instruccions detallades per a iniciar el procés d’homologació tècnica.

Finalitzat aquest procés, i amb la certesa que l’APP compleix amb tots els requisits tècnics establits en el Plec, PIMESA habilitarà l’APP perquè preste el servei de pagament de la taxa del Servei ORA.

Plec de Condicions

Certificat ACCV

Sol·licitud Adhesió