NIVELL D’ENDEUTAMENT

PIMESA publica el seu nivell d’endeutament d’acord amb el fixat en l’article 9.1.f) de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.

(Informació actualitzada el dia 12 de febrer de 2021)