FASES RENOVACIÓ URBANA

RENOVACIÓ URBANA SENSE REALLOTJAMENTS

El plantejament de gestió del PRIM aprovat per l’Ajuntament d’Elx és la renovació urbana i edificatòria del Barri Sant Antón sense que la seua població haja d’abandonar, durant el procés de rehabilitació o construcció de nous habitatges, els immobles en els quals resideixen habitualment.

FASE 1

Afecta als Blocs inicials 11, 12, 13 i 14.

A través del PRIM s’han generat cinc noves parcel·les edificables en les quals s’han construït els Edificis 1, 2 i 3.

L’àmbit d’actuació ha sigut declarat Àrea de Regeneració i Renovació Urbana (2014)

FASE 2

Afecta al Bloc inicial 6.

Es construeix el nou Edifici 4 de 54 habitatges.

L’àmbit d’actuació ha sigut declarat Àrea de Regeneració i Renovació Urbana (2018)

FASE 3

Afecta al Bloc inicial 5.

Es construirà un nou Edificis 5.

FASE 4

Afecta als Blocs inicials 1, 7, 8, 9 i 10.

A través del PRIM es generaran quatre parcel·les en les quals es construiran els Edificis 6, 7, 8 i 9.

FASE 5

Afecta als Blocs inicials 2, 3 i 4.

A través del PRIM es generaran tres noves parcel·les en les quals es construiran els Edificis 10, 11 i 13.

FASE 6

A través del PRIM es podran generar altres dues noves parcel·les en les quals es construirien els Edificis 12 i 14.

ARRU 2014

L’Àrea de Renovació Urbana Barri Sant Antón d’Elx es troba declarat per la Generalitat Valenciana amb data 23 d’octubre de 2014.

L’actuació protegida afecta als Blocs 11, 12, 13 i 14, havent-se programat la renovació d’un total de 284 habitatges, i comprén les obres de demolició dels edificis i de construcció dels nous habitatges, de reurbanització necessària, així com la realització de les funcions de gestió tècnica i informació a través de l’equip tècnic de gestió a càrrec de PIMESA, per encàrrec de l’Ajuntament d’Elx.

El cost total subvencionable de l’actuació s’estima en 18,1 millons d’euros, amb unes ajudes públiques a càrrec del Ministeri de Foment i la Generalitat Valenciana que totalitzen 11,7 millons.

 

L’Ajuntament aplica les exempcions del pagament de llicències i taxes municipals i executa les obres necessàries per al manteniment dels edificis actuals, així com les de demolició dels quatre blocs inicials afectats, una vegada construïts els nous edificis y traslladades les famílies a ells. La resta del finançament és a càrrec dels adquirents dels habitatges de nova construcció.

ARRU 2018

L’actuació protegida afecta al Bloc 6, havent-se programat la renovació d’un total de 55 habitatges, y comprén el mateix tipus d’actuacions de la primera fase, sent així mateix PIMESA l’Ens Gestor de l’actuació per compte de l’Ajuntament d’Elx.

El cost total subvencionable de l’actuació s’estima en 4,6 millons d’euros,amb unes ajudes públiques a càrrec del Ministeri de Foment, la Generalitat Valenciana i l’Ajuntament d’Elx que totalitzen 3 millons.

 

L’Ajuntament a més aplica les exempcions del pagament de llicències i taxes municipals i executa les obres necessàries per al manteniment dels edificis actuals. La resta del finançament és a càrrec dels adquirents dels habitatges de nova construcció.

ENTITAT GESTORA

PIMESA

Diagonal del Palau, 7 – 1ª Planta
Telèfon 966 610 057
vivienda@pimesa.es

HORARI D’ATENCIÓ

Dilluns a Divendres

08:30 – 14:00 hores