CONTACTE

Seu Social
Carrer Diagonal del Palau, 7, Elche
info@pimesa.es
966614278

Departament Comercial
Carrer Diagonal del Palau, 7, Elche
comercial@pimesa.es
966614612

Departament d’Habitatge
Carrer Diagonal del Palau, 7, Elche
vivienda@pimesa.es
966610057

Depòsit Municipal de Vehicles
Ronda Vall d’Uixó, 36, Elche
966670961

Pàrquing Gran Teatre
Replaceta de l’Espart, Elche
965455858

Servicio BICIELX
info@bicielx.es
Informació 966614393
Incidències 600955214

Estació d’Autobusos d’Elx
Av. Alcalde Vicente Quiles nº 8, Elx
estacionautobuseselche@pimesa.es
966615050

Estació de Servei
Av. Alcalde Vicente Quiles nº 8, Elche
(Estació d’Autobusos)
966613459