ÀREA IMMOBILIÀRIA

PIMESA desenvolupa una intensa activitat immobiliària, des de la seua constitució, relacionada amb una sèrie projectes i actuacions:

Gestió urbanística, promoció i comercialització de sòl per a activitats econòmiques

 • Elx Parc Empresarial
 • Parc Empresarial Porta d’Elx (en projecte)
 • Actuació industrial en Sector E-41 (executada)
 • Parc Agroalimentari “La Alcudia” (executat)

Gestió de la Borsa d'Immobles

Gestió del Projecte de Renovació Urbana del Barri de Sant Antón

Promoció i Comercialització d'Habitatges Protegits

 • Edifici “La Magrana”. 77 habitatges protegits al carrer Tonico Sansano Mora
 • Edifici 56 habitatges protegits en carrer José Antonio Cañete Juarez (venut)
 • Edifici 37 habitatges protegits en carrer José Antonio Cañete Juarez (venut)
 • Edifici 144 habitatges protegits en carrer Josefina Manresa-Avinguda de Jubalcoy (venut)
 • Edifici 42 habitatges protegits en avinguda Professor Enrique Tierno Galván (venut)
 • Edifici 36 habitatges protegits en avinguda Professor Enrique Tierno Galván (venut)
 • Edifici 28 habitatges protegits en carrer Orihuela (venut)

Àrea de Mobilitat Urbana