ACTES DE LA JUNTA GENERAL

Es publiquen les Actes de les sessions ordinàries i extraordinàries de decisions del soci únic de la societat anònima Promocions i Iniciatives Municipals d’Elx S.A. (PIMESA), celebrades per l’Excm. Ajuntament Ple.

(Informació actualitzada el día 22 de febrer de 2021)