La regidora d’Urbanisme i vicepresidenta de PIMESA, Ana Arabid, ha explicat que el Consell d’Administració de la Societat va acordar aprovar la Convocatòria Pública i el Plec de condicions per a l’arrendament, mitjançant concurs, d’immobles destinats a l’activitat de cafeteria-restaurant, situats en l’Edifici PIMESA-MAHE (de 47,56 metres quadrats construïts) i en l’Estació d’Autobusos d’Elx (de 322,40 metres quadrats construïts, més 22 metres quadrats de terrassa exterior).

El termini de duració de cada contracte s’establirà entre CINC i VINT-I-CINC ANYS, amb una manca en el pagament de la renda mensual perquè la part arrendatària puga adequar l’immoble a les necessitats de la seua activitat, d’UN MES (cafeteria en Edifici PIMESA-MAHE) o de TRES MESOS (cafeteria-restaurant en Estació Autobusos).

La cafeteria del MAHE ix a licitació amb una renda mensual mínima de 700 euros més IVA. La cafeteria-restaurant de l’Estació d’Autobusos ix per una renda mínima mensual de 1.750 euros més IVA.

Arrendament d’espais destinats a l’explotació de màquines de venda automàtica en l’Estació d’Autobusos

A fi d’oferir un servei afegit a les persones usuàries de l’Estació d’Autobusos, el Plec inclou l’oferta de diferents espais en règim d’arrendament en el recinte de l’Estació per a l’explotació per part d’una tercera persona de màquines de venda automàtica (vending) expenedores de begudes i snacks.

Inicialment, la part arrendatària explotarà tres màquines de venda automàtica. La renda mensual serà variable i en funció de la facturació de les màquines expenedores. El termini de duració del contracte serà de 5 anys. La renda mínima, que podrà ser millorada a l’alça per les persones sol·licitants, serà un percentatge d’un 45% de la facturació (IVA inclòs) de les màquines de café i del 20% de la facturació (IVA inclòs) de les màquines de snacks-refrescos.