Gràcies a l’experiència i la bona gestió realitzada per PIMESA en matèria d’habitatge, l’empresa ha sigut proposada per a entrar a formar part del Consell Assessor Local del Proyecto re-MODULEES, creat per a impulsar el mercat de la Rehabilitació d’Edificis a nivell nacional i europeu.

Amb la seua adhesió a aquest projecte el consorci del qual està format per 16 organitzacions de 8 països, involucrant a algunes de les institucions més rellevants en l’àmbit de la rehabilitació integral d’edificis a nivell europeu, PIMESA contribuirà en la cultura de planificació a llarg termini en matèria de rehabilitació, l’aplicació de tecnologies innovadores i paquets de solucions tècniques escalables d’alta qualitat que ajudaran a complir els requisits de la UE en matèria d’estalvi energètic i reducció de la contaminació.

El Projecte re-MODULEES té com a objectiu específic capitalitzar les solucions de rehabilitació integral desenvolupades en altres projectes europeus i incloure els resultats en la Plataforma d’Activació del Mercat de la Rehabilitació re-MODULEES. I el més important: ajudarà a crear sinergies entre l’interés col·lectiu social de les institucions públiques, els interessos col·lectius privats del sector de la construcció i els interessos individuals dels propietaris d’habitatges, a través del desenvolupament d’un mercat de la rehabilitació impulsat pel costat de la demanda.