El Consell d’Administració de PIMESA, en la seua reunió del passat dia 4 d’agost, va aprovar el plec que regula el procediment per a la comercialització i adjudicació, en règim d’arrendament, d’un espai per al subministrament, instal·lació i explotació de quatre punts de recàrrega ràpida de vehicles elèctrics en l’Estació de Servei situada en l’Estació d’Autobusos d’Elx.

El termini inicial per a presentar sol·licituds s’inicia demà i conclourà el dia 15 d’octubre de 2020 a les 14 hores.

El valor estimat del contracte és de 10.000 euros i el termini màxim del mateix serà de 10 anys, 5 anys a comptar des de la signatura del contracte prorrogable altres 5 més en el cas que les parts així ho consideren.

Tota la informació relativa al procediment obert per a tal fi es pot trobar en la Plataforma de Contractació de l’Estat i en el Perfil del Contractant de PIMESA.

L’objectiu principal de PIMESA és el foment de la mobilitat urbana sostenible, per a facilitar una progressiva adequació a les exigències que regulen l’acció climàtica orientada a la descarbonització de l’economia local i per a oferir un servei afegit a les persones usuàries de l’Estació de Servei i dels residents i visitants de l’entorn urbà on aquesta se situa.

Les alternatives als combustibles fòssils, especialment en els vehicles elèctrics, requereixen per a la seua expansió d’una major disponibilitat de punts de recàrrega públics, preveient-se en l’avantprojecte de Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica del Govern d’Espanya obligacions relatives a la instal·lació de punts de recàrrega en les noves instal·lacions de subministrament de carburants, així com en les estacions de servei existents amb major volum de vendes.

Amb aquesta acció PIMESA s’avança a la declaració d’obligatorietat apostant per la modernització de les seues instal·lacions.