TARIFES ORDENANÇA MUNICIPAL

Les tarifes del servei de la Grua Municipal figuren en l’Ordenança Fiscal de l’Ajuntament d’Elx el qual regula la Taxa per la prestació del servei de recollida de vehicles de la via pública i depòsit d’aquests.

HORARI

Tots els dies de l’any durant les 24 hores

INFORMACIÓ

Telèfon 966 670 961

UBICACIÓ