TARGETA DE RESIDENT

La Targeta de Resident té com a objecte facilitar l’estacionament dels vehicles els titulars dels quals resideixen en les zones regulades pel servei ORA.

L’expedició de la Targeta de Resident dona dret a aparcar exclusivament a l’àrea habilitada per la pròpia targeta; previ pagament del tiquet corresponent, que li permet estacionar durant 24 hores.

Podran sol·licitar-la totes les persones físiques el domicili de les quals es situe en el tram de via pública afectat per la regulació d’ORA. Només s’expedirà un màxim de 2 targetes per a un mateix domicili i per a vehicles diferents.

Requisits
Seran requisits indispensables:

  • Ser persona física i estar empadronat a Elx, i el domicili estiga inclòs per la regulació del “ORA”.
  • Ser titular del vehicle en el permís de circulació del qual conste el mateix domicili d’empadronament.
  • Que estiga al corrent de pagament de l’impost municipal de vehicles de tracció mecànica.
  • Que no tinga pendent de pagament, per via administrativa, multes de trànsit imposades en ferma per l’Ajuntament.
Sol·licitud/Renovació

La sol·licitud de la Targeta de Resident es podrà realitzar a través de les diferents oficines de l’OMAC de l’Ajuntament d’Elx, o en l’oficina de PIMESA, havent d’aportar la següent documentació:

Tarifes
  • Primera targeta: 15,00.-€ any natural o fracció.
  • Segona targeta: 30,00.-€ any natural o fracció.
  • El tiquet d’estacionament per 24 hores per al titular de la targeta de resident serà de 2,00.-€.

Ordenança Fiscal de Preu Públic (pdf)

Àrees i Carrers
  Nombres
ÁREA A PARELLS IMPARELLS
Carrer Camí dels Magros 2 – 26 3 – 39
Passeig Nit de l´Albà 2 – 36 1 – 37
Calle Diagonal 12 – 22 13 – 25
Avenida Ausias March 20 – 36 13 – 25
Calle Vicente Pérez Bellot 4 1 – 5
Calle José García Ferrández 2 – 10 1 – 13
Avinguda de la Llibertat (CORREOS) 92 – 112  Nombres
ÁREA B PARELLS IMPARELLS
Avinguda de la Llibertat (RENFE) 37 – 45
Calle Óscar Esplá 50 – 94 29 – 65
Calle Reina Victoria 38 – 58
Calle Jorge Juan 16 – 40 13 – 29
Calle Concepción Arenal 2 – 10 1 – 9
Calle Cristóbal Sanz 2 – 40 1 – 35  Nombres
ÁREA C PARELLS IMPARELLS
Avinguda Comunitat Valenciana 1 – 23
Carrer Marqués d´Asprella 2 – 36 1 – 51
Calle José María Buck 2 – 20 1 – 9
Calle Reina Victoria 2 – 36
Calle Doctor Caro 12 – 52 9 – 63  Nombres
ÁREA D PARELLS IMPARELLS
Calle Pizarro 2 – 24
Calle Velarde 2 – 16 1 – 21
Carrer Alpuixarra 2 – 22 1 – 9
Carrer Sant Vicent 14 – 18 17 – 25
Carrer Capità Lagier 2 – 10 1 – 19
Carrer Eres de Santa Llúcia 1 – 17
Carrer Porta d´Alacant 2 – 20 1 – 17  Nombres
ÁREA E PARELLS IMPARELLS
Calle Ángel 2 – 32 1 – 33  Nombres
ÁREA F PARELLS IMPARELLS
Calle Reina Victoria 1 – 53
Carrer Andreu Castillejos 2 – 50 1 – 27
Calle Gabriel Miró 2 – 34 1 – 31
Calle Camilo Flammarión 2 – 32 1 – 35
Passeig de la Joventut 16 – 30
Calle Antonio Machado 2 – 26 1 – 43
Calle Mariano Benlliure 4 – 6