SUBVENCIONS CONCEDIDES

PIMESA, com a entitat de dret privat dependent de l’Ajuntament d’Elx que forma part del sector públic institucional, no concedeix subvencions ni ajudes públiques a cap persona física o jurídica.