OFICINA INFORMACIÓ REHABILITACIÓ

OFICINA INFORMACIÓ REHABILITACIÓ (OIR)

PIMESA, per encàrrec de l’Ajuntament d’Elx, presta a la ciutadania serveis d’informació sobre les ajudes existents en matèria de rehabilitació edificatòria; així com d’assessorament sobre les diferents gestions a realitzar pels sol•licitants d’ajudes, davant les administracions competents, per a l’accés a les mateixes.

L’Oficina d’Informació i Rehabilitació (OIR) de l’Ajuntament d’Elx  es troba situada en les oficines de PIMESA, al carrer Diagonal del Palau 7, 1ª planta.

AJUDES 

Ajudes Renhata per a la reforma interior

¿Vols reformar
la teua casa?

Pla Renhata per a realitzar les reformes de les habitacions humides de la teua casa i adaptar-la a persones amb diversitat funcional. Viure en una casa en bones condicions millora la teua qualitat de vida.

INFORMACIÓ

Telèfon 966 610 057