PREMI ECONOMIA 3 AL LIDERATGE EN EL DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL

La publicació ECONOMIA 3, prestigiosa revista d’informació econòmica, empresarial i financera de la Comunitat Valenciana va concedir a PIMESA, amb data 4 de febrer de 2010, un premi en reconeixement pel seu Lideratge en Desenvolupament Empresarial.

PIMESA ha estat considerada com “un exemple d’iniciativa nascuda i gestionada amb mentalitat empresarial, i amb una clara vocació pública, que desenvolupa els seus projectes i actuacions amb el dinamisme, rigor i eficàcia propis del sector privat, potenciant així mateix aspectes com el desenvolupament sostenible, la conservació del medi ambient, el foment de tècniques constructives innovadores, o la responsabilitat social corporativa”.

El Jurat atorga a PIMESA, en la seua edició corresponent a l’exercici de 2009, el Premi al Lideratge en Desenvolupament Empresarial en la província d’Alacant per la seua forma d’impulsar l’activitat econòmica, la inversió i la creació de riquesa i ocupació.

El premi reconeix els resultats d’un model de gestió pública i la labor d’un equip de professionals, liderat per l’Ajuntament d’Elx, que han demostrat un elevat nivell d’eficàcia i eficiència, amb unes notables aportacions al desenvolupament econòmic de la ciutat i de l’economia alacantina i valenciana.