OFERTA D’OCUPACIÓ 2022

OFERTA D’OCUPACIÓ 2022

Descripció Certificat Estat
Oferta d’ocupació 2022 Coberta
Oferta d’ocupació 2022 ACCV Modificada
Oferta d’ocupació 2022 ACCV Aprovada

PROCESSOS SELECTIUS 2022

OFICIAL 1a ADMINISTRACIÓ, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ PER CONVOCATÒRIA PÚBLICA
Descripció Estat
Contractació Formalitzada
Qualificacions definitives modificades
Qualificacions definitives
Notes Exercici 2 i Nota final
Notes Exercici 1
Data de les proves
Llistat definitiu de persones admeses
Composició Comissió Selecció
Llistat provisional de persones admeses i excloses
Presentació de sol·licituds des del 19 de gener fins a l’1 de febrer Tancat
Convocatòria BOPA Convocada
Bases Reguladores Aprovades
CAP/A de DEPARTAMENT DE CONTRACTACIÓ, PER PROMOCIÓ INTERNA
Descripció Estat
Contractació Formalitzada
La resta de les comunicacions relatives a aquest procés es realitzaran a través del Portal del Personal de PIMESA i del correu electrònic de les persones aspirants
Presentació de sol·licituds des del 19 de gener fins a l’1 de febrer Tancat
Convocatòria BOPA Convocada
Bases Reguladores Aprovades
OFICIAL 2a DE MANTENIMENT, PER PROMOCIÓ INTERNA
Descripció Estat
Contractació Formalitzada
La resta de les comunicacions relatives a aquest procés es realitzaran a través del Portal del Personal de PIMESA i del correu electrònic de les persones aspirants
Presentació de sol·licituds des del 19 de gener fins a l’1 de febrer Tancat
Convocatòria BOPA Convocada
Bases Reguladores Aprovades