ACORDS AMB EFECTES JURÍDICS

PIMESA publica com a informació de rellevància jurídica aquells acords relacionats amb les activitats que desenvolupa i els serveis municipals els quals presta, adoptats pels òrgans competents de l’Ajuntament d’Elx i de la societat municipal i que tenen efectes jurídics.
No es publiquen els procediments de contractació que estan detallats en l’apartat del Perfil del Contractant de PIMESA, ni les normes que es concreten en l’apartat Normativa vigent d’aplicació.
La publicació es realitza per a donar compliment al que es disposa en l’article 7.1.a) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública y Bon Govern; i, a l’Article 9.2.2.a) de la Llei 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern y Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.