La renovació urbana del Barri de Sant Antón es presenta davant del Col·legi d'Enginyers Civils i d'Obres Públiques

 

 

PIMESA participa en la Jornada Col·loquis sobre Enginyeria Civil, organitzada amb motiu del 60 aniversari del Col·legi d'Enginyers Tècnics d'Obres Públiques i Enginyers Civils, que se celebrarà dimarts que ve, día 7 de maig, al Centre de Congressos d’Elx, de 9:00 a 13:30 hores

PIMESA exposarà les seues experiències com a Ens Gestor de l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana del Barri de Sant Antón d'Elx, un procés transformador d'un barri històric de la ciutat, on la infravivenda, el dèficit d'equipaments i infraestructures i la degradació constructiva donen pas a la reurbanització, la construcció de noves vivendes i demolició dels edificis actuals, així com la realització de les funcions de gestió tècnica i informació.

PIMESA ha assumit la responsabilitat de l'execució integral d'àmbit d'actuació, havent escomés fins al moment la construcció de dos edificis i la posada en marxa d'altres dos, afectant unes 340 vivendes.

Un procés transformador que dignifica les condicions de vida dels veïns i millora notablement la qualitat dels edificis, equipaments i espais públics.

Amb la participació de l'Ajuntament d’Elx, el Govern d'Espanya i la Generalitat Valenciana, el plantejament urbanístic articula un sistema d'edificació i derrocaments per fases a fi que els residents passen de les seues actuals vivendes a les noves, en el propi barri, sense necessitat de realojos transitoris.

La primera fase és un procés voluntari, on els propietaris decidixen traslladar-se a les noves vivendes construïdes acceptant les condicions comercials establides, sempre aportant les seues propietats inicials a l'Ajuntament d'Elx, degudament valorades.

El projecte transformarà integralment el barri en un enclavament urbà segur, salubre, accessible universalment, de qualitat adequada i integrat socialment, proveït de l'equipament i els servicis bàsics, millorant la qualitat i la funcionalitat de les seues infraestructures, dotacions, equipaments i espais públics i fomentant la seua dinamització econòmica i el seu desenrotllament social.

L'assistència a la Jornada és lliure, prèvia confirmació a l'email alicante@citop.es.