Projecte IMPULSE d'Eficiència Energètica en Edificis Públics


 


Ajuntament d’Elx, amb PIMESA, participarà com a soci en el Proyecte IMPULSE, liderat pel Centre de Fonts d'Energies Renovables i Estalvi de Grècia, i que compta amb un pressupost de 2,2 milions d'euros. El projecte ha estat aprovat i serà cofinançat a través del Programa Europeu de Cooperació Transnacional - MED.

El Proyecte IMPULSE es tracta d'una iniciativa per fer una plataforma inventari d'edificis públics mitjançant una eina web, realitzant una auditoria d'estalvi energètic.

Elx és l'únic municipi espanyol que participa en el projecte, juntament amb la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, a través de l'Institut Valencià de l'Edificació (IVE), la ciutat de Heraklion de Grècia, el Envirobat BDM i l'Agència de Desenvolupament Regional de Provença, tots dos de França; el municipi de Ravenna a Itàlia, l'Institut d'Energia Hrvoje Pozar i la ciutat de Osijek, tots dos de Croàcia i la ciutat de Mostar de Bòsnia i Hercegovina.

Proyecte IMPULSE (pdf)