Informació Servicis

PIMESA gestiona una sèrie de servicis públics de l’Ajuntament d’Elx, fonamentats en les corresponents Encomandes de Gestió, i en una sèrie de servicis propis relacionats directament amb els seus fins socials.