Encàrrecs de gestió

L’Ajuntament d’Elx, en l’àmbit de les seues competències, ha acordat, a través de la Junta de Govern Local, encarregar a Promociones e Iniciativas Municipales de Elche S.A., els encàrrecs de gestió següent:

(Informació actualitzada el dia 24 de gener de 2018)