Elx Campus Tecnològic

Elx Campus Tecnològic es conceptua com un pol tecnològic per a l'establiment d'empreses de clar caràcter innovador i un centre de referència de l'economia de la nova era; un lloc d'alta qualitat per a la instal·lació de PIMES i grans empreses, innovadores i respectuoses amb el medi ambient, dedicades a la producció, els servicis avançats i la I+D+i.

Elx Campus Tecnològic s'ubicarà sobre el sòl per a ús terciari existent junt amb tercer bulevard d'Elx Parc Empresarial, al voltant d'una gran plaça pública amb qualificació de zona verda.

Comprendrà una superfície total de 93.000 metres quadrats, albergant 53.000 metres quadrats de zones verds. Les parcel·les edificables del conjunt totalitzen més de 43.000 metres quadrats de sostre.

L´Ajuntament d’Elx actua com a promotor del projecte a través de PIMESA, que realitzarà tots els actes necessaris per a la promoció, la construcció i la promoció comercial de l'actuació.

Actualment es troba en fase de licitació la construcció dels dos primers edificis del conjunt, els projectes de la qual han sigut redactats per estudis SERRANO I VALDERRAMA ARQUITECTES i FUSTER ARQUITECTURA+INGENIERÍA, respectivament.

Elx Campus Tecnològic pretén transformar a Elx en una ciutat referent per a l'atracció i l'establiment d'empreses innovadores i tecnològiques; generar nou teixit industrial que incremente l'ocupabilitat de personal qualificat del municipi i de la seua àrea d'influència; retindre el talent que es genera a Elx, fent que els seus professionals tinguen possibilitat de quedar-se en la nostra ciutat i ajuden al creixement, la millora i la sostenibilitat de la mateixa; recolzar el desenrotllament de projectes d'innovació entre les empreses d'Elx Parc Empresarial; incrementar la competitivitat i internacionalització de les empreses madures localitzades a Elx i albergar a empreses innovadores i de base tecnològica nascudes a Elx.

Galeria Fotogràfica

Elche Campus TecnológicoElche Campus Tecnológico Elche Campus Tecnológico
Elche Campus TecnológicoElche Campus Tecnológico Elche Campus Tecnológico
Elche Campus TecnológicoElche Campus Tecnológico Elche Campus Tecnológico
Elche Campus TecnológicoElche Campus Tecnológico Elche Campus Tecnológico
Elche Campus TecnológicoElche Campus Tecnológico Elche Campus Tecnológico