Elx Campus Tecnològic

Nou espai per a empreses innovadores i de base tecnològica.

Elx Campus Tecnològic es conceptua com un pol tecnològic, ubicat a Elx Parc empresarial i promogut per l'Ajuntament d'Elx a través de PIMESA, per a l'establiment d'empreses de clar caràcter innovador i centre de referència de l'economia de la nova era; un lloc d'alta qualitat per a la instal·lació de PIMES i grans empreses tecnològiques, innovadores i respectuoses amb el medi ambient, dedicades a la producció, els servicis avançats i la I+D+i.

 

Objectius Estratègics

  • Transformar a Elx en una ciutat referent per a l'atracció i l'establiment d'empreses innovadores i tecnològiques.
  • Generar nou teixit industrial que incremente l'ocupabilitat de personal qualificat del municipi i de la seua àrea d'influència.
  • Retindre el talent que es genera a Elx, fent que els seus professionals tinguen possibilitat de quedar-se a la nostra ciutat i ajuden el creixement, la millora i la sostenibilitat d'aquesta.
  • Donar suport a el desenvolupament de projectes d'innovació entre les empreses d'Elx Parc Empresarial.
  • Incrementar la competitivitat i internacionalització de les empreses madures localitzades a Elx.
  • Albergar a empreses innovadores i/o de base tecnològica nascudes en l'àmbit del Parc Científic de la Universitat Miguel Hernández i en el municipi d'Elx.
 

Àmbit de l'actuació

L'àmbit d'Elx Campus Tecnològic comprén les pomes 74, 75, 77 i 78 d'Elx Parc Empresarial, cadascuna de les quals inclou diverses parcel·les edificables per a ús terciari i zones verdes públiques. Les referides pomes estan separades entre si per dos viaris de diferent secció que creuen l'actuació de nord a sud i d'est a oest, les calles Cercle Obrer Il·licità i Antonio José Cabanilles.

Els edificis es configuren perimetralment al voltant d'una gran plaça pública qualificada com a zona verda pel Pla General d'Elx, que es troba totalment urbanitzada, estant previst potenciar el seu enjardinament, equipaments i posada en valor.

Comprén una superfície total de 93.000 metres quadrats, albergant 53.000 metres quadrats de zones verdes. Els espais privatius que es comercialitzen totalitzen més de 43.000 metres quadrats de sostre.

 

Comercialització

La construcció dels dos primers edificis posará a la venda i lloguer uns 9.000 metres quadrats d'oficines amb qualitats excel·lents. La comercialització i reserva dels espais s'iniciarà en el últim trimestre de 2019, sobre pla, una vegada iniciades les obres d'edificació.

 

Galeria Fotogràfica

Elche Campus TecnológicoElche Campus Tecnológico Elche Campus Tecnológico
Elche Campus TecnológicoElche Campus Tecnológico Elche Campus Tecnológico
Elche Campus TecnológicoElche Campus Tecnológico Elche Campus Tecnológico
Elche Campus TecnológicoElche Campus Tecnológico Elche Campus Tecnológico
Elche Campus TecnológicoElche Campus Tecnológico Elche Campus Tecnológico