Borsa d’Immobles

PIMESA disposa d’una Borsa de immobles per a activitats econòmiques en el municipi d’Elx. Hi pot accedir qualsevol propietari privat o titular de qualsevol immoble destinat a activitats econòmiques (ús industrial o terciari).

En el marc de la seua estratègia de comunicació i promoció per a afavorir l’atracció d’empreses a la ciutat, PIMESA oferta a les companyies amb les quals contacta la relació d’immobles existents en la Borsa.

PIMESA realitza a més accions d’assistència tècnica, gestió i assessorament bàsic al propietari dels immobles fins el perfeccionament de les operacions de compravenda, en la redacció dels contractes o escriptures de compravenda o lloguer.

Finalment, PIMESA realitza recerques personalitzades d’immobles per a satisfer la demanda de qualsevol empresari o professional que vulga establir-se en la nostra ciutat, a través de la Borsa.

Si la seua companyia pretén establir la seua activitat en Elx, es agent inmobiliari, o si es vosté propietari d’algun immoble per a comercialitzar, contacte amb nosaltres al telèfon 966 614 612.