Ajudes a la Rehabilitació

PIMESA, per encàrrec de l’Ajuntament d’Elx, prestarà als ciutadans els servicis d’informació sobre les ajudes existents en matèria de rehabilitació edificatòria i d’assessorament sobre les distintes gestions a realitzar pels sol•licitants d’ajudes, davant de les administracions competents, per al seu accés.

L'Oficina d'Informació i Rehabilitació (OIR) del Ajuntament d´Elx presta el servei d'informació i assessorament de gestió en matèria de rehabilitació, i està a disposició de les persones interessades a les oficines de PIMESA, situades al carrer Diagonal del Palau 7, 1a planta a Elx.