contenidohome1

Notícies

Les dones i els hòmens són iguals en dignitat humana, i iguals en drets i deures

PIMESA en les seues polítiques fa efectiu el dret d'igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i hòmens, en particular per mitjà de l'eliminació de la discriminació de la dona, siga quin siga la seua circumstància o condició, en l'àmbit laboral, contribuint d'esta manera a aconseguir una societat més democràtica, més justa i més solidària.

REHABILITACIÓ DEL BARRI DE SANT ANTÓN

Cinc empreses opten a construir el tercer edifici de la rehabilitació del barri de San Antón.

Es tracta d'un edifici d'11 plantes que comptarà amb 90 habitatges, un local comercial i 2 soterranis per a aparcaments. La superfície útil dels habitatges oscil·la entre 51,80 m2 i 62,00 m2 i comptaran amb dos o tres dormitoris. Tres dels habitatges seran adaptades per a persones amb mobilitat reduïda.

L'Edifici 3 del ARRU Barri de Sant Antón es construirà sobre la parcel·la núm. 4 del PRIM del barri, que té una superfície de 1.145,00 m2 i està situada al carrer Bisbe Cubero, núm. 6.

L'edifici comptarà amb qualificació energètica “B”, la qual cosa implica una millora en l'aïllament, un major confort a l'interior dels habitatges i menor consum energètic.

L'inici de les obres edificatòries està previst per al segon trimestre de 2019, amb un termini d'execució de 20 mesos.

Utilitza els servicis públics de BICIELX i ELCHETAXI per a fer més sostenible la mobilitat urbana a Elx.

AJUDES A LA REHABILITACIÓ

PIMESA oferix als ciutadans els servicis d'informació sobre les ajudes existents en matèria de rehabilitació edificatòria i d'assessorament sobre les distintes gestions a realitzar pels sol·licitants d'ajudes, davant de les administracions competents, per a l'accés a les mateixes.

PIMESA

contenidohome3