contenidohome1

Notícies

REHABILITACIÓ DEL BARRI DE SANT ANTÓN

PIMESA està construint un segon edifici en el Barri de Sant Antón de 120 vivendes, 88 places de garatge i 2 locals comercials situat entre els carrers Francisco Pérez Campillo, Tamarit, Albello i José Antón Agulló.

L'edifici compta amb qualificació energètica "B" la qual cosa implica una millora en l'aïllament, un major confort en l'interior de les vivendes, menor consum energètic, i lliures de barreres arquitectòniques.

Les vivendes estan destinades als propietaris de drets de domini dels blocs 11, 12, 13 i 14.

La comercialització de les vivendes con/sin plaça de garatge vinculada s'iniciarà proximamente una vegada aprovat el Plec de Comercialització per l'Ajuntament d’Elx.

PIMESA

contenidohome3