OFICINA INFORMACIÓ REHABILITACIÓ

OFICINA INFORMACIÓ REHABILITACIÓ (OIR)

PIMESA, per encàrrec de l’Ajuntament d’Elx, presta a la ciutadania serveis d’informació sobre les ajudes existents en matèria de rehabilitació edificatòria i per al lloguer d’habitatges; així com d’assessorament sobre les diferents gestions a realitzar pels sol•licitants d’ajudes, davant les administracions competents, per a l’accés a les mateixes.

L’Oficina d’Informació i Rehabilitació (OIR) de l’Ajuntament d’Elx  es troba situada en les oficines de PIMESA, al carrer Diagonal del Palau 7, 1ª planta.

AJUDES EN MATÈRIA DE REHABILITACIÓ

Obert el termini des del 25 d’octubre de 2019 fins al dia 25 de gener de 2020 (tots dos inclusivament) per a la sol•licitud d’ajudes en règim de concurrència competitiva, destinades a actuacions de Rehabilitació d’Edificis d’Habitatges en l’Exercici 2019 de l’Ajuntament d’Elx..

Bases Convocatòria BOP

Bases Reguladores Edicte

Sol•licitud Ajudes

INFORMACIÓ

Telèfon 966 610 057