LLOGUER D’HABITATGES BARRI SANT ANTÓN

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Elx, en sessió del dia 3 de març de 2023, ha aprovat el Plec de condicions del concurs públic per a l’arrendament de 32 habitatges protegits en l’Àrea de Regeneració i Renovació Urbana Barri Sant Antón.

Els habitatges estan destinats a les persones propietàries i/o titulars de ple domini d’un habitatge localitzat en l’àmbit de l’ARRU Barri Sant Antón, és a dir, en els Blocs 11, 12, 13 i 14; així com titulars legals d’un dret d’arrendament sobre alguna d’aquests habitatges.

DOCUMENTACIÓ

Habitatges disponibles

Memòria justificativa

Plans

Instància General

Memòria de Qualitats

GALERIA FOTOGRÀFICA

966 610 057

vivienda@pimesa.es

Remitent la sol·licitud per email:
– Signant-la electronicamente
– Signant-la manualment