EDIFICI II BARRI SANT ANTÓN

L’Ajuntament d’Elx  comercialitza 120 habitatges i 88 places de garatge en l’edifici de nova construcció situat entre els carrers Francisco Pérez Campillo, Tamarit, Albello y José Antón Agulló del Barri de Sant Antón.

Els habitatges estan destinats als propietaris d’habitatges dels blocs 11, 12, 13 i 14.

HABITATGES DISPONIBLES

Habitatges disponibles

PUBLICACIÓ LLISTA DEFINITIVA

De conformitat amb el que es preveu al Plec de Comercialització, PIMESA publica la llista definitiva de sol•licitants admesos i exclosos per a l’elecció d’un habitatge en el segon edifici de Sant Antón.

Llista Definitiva

Certificat ACCV

DOCUMENTACIÓ

Plec de Condicions

Quadre de Preus

Plans

Sol•licitud de Participació

Memòria de Qualitats

Autorització i Declaració

PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES

L’edifici consta de planta baixa, 10 plantes de pis amb 12 habitatges per planta i dues plantes de soterrani per a aparcament amb una capacitat de 88 vehicles en total.

L’accés per als vianants es realitza per la part Est del mateix junt al carrer per als vianants que és prolongació de l’actual carrer Tamarit, encara que el seu número de policia es correspon amb el número 22 del carrer Francisco Pérez Campillo.

La planta baixa compta amb un vestíbul amb quatre ascensors i dues escales d’accés als pisos superiors, instal•lacions de l’edifici, locals comercials, un centre de transformació i una escala addicional que serveix d’accés als dos soterranis aparcament juntament amb dos dels ascensors projectats.

El nucli d’ascensors està situat en la zona central de l’edifici, consta de quatre unitats agrupades dues a dues, flanquejades per dues escales, de les quals una arriba a la coberta de l’edifici igual que un dels ascensors. Els habitatges s’organitzen a través d’un corredor central en la direcció Nord-Sud, amb llum natural al final de cada traster.

84 habitatges de 2 dormitoris i 36 habitatges de 3 dormitoris.

Dels habitatges de 2 dormitoris, 4 són habitatges adaptats a persones amb mobilitat reduïda i estan localitzades en la primera i segona planta pis de l’edifici.

La superfície útil dels habitatges oscil•la entre 43 m2 i 60 m2.

Tots els habitatges donen a l’exterior i tenen un balcó.

L’edifici compta amb qualificació energètica “B” el que implica una millora en l’aïllament, un major confort en l’interior dels habitatges i menor consum energètic.

L’edifici i els habitatges estan lliures de barreres arquitectòniques.

Para ampliar la información del Proyecto de Renovación Urbana del Barrio San Antón pulse aquí.

GALERIA FOTOGRÀFICA

966 610 057

infovivienda@pimesa.es

Remet la sol•licitud per email:
– Signant-la electrònicament
– Signant-la manualment